BIOCONBIOCONBIOCON

BIOCON ir laboratorija, kura ievieš Latvijā jaunus medicīniskos laboratorijas izmeklējumus. Piedāvājam pakalpojumus gan tieši pacientiem, gan arī medicīnas iestādēm.

Esam atvērti jaunumu izmēģināšanai un vistrakākajām idejām.  Varam palīdzēt veikt laboratorijas darbu daļu Jūsu zinātniskajā pētījumā.

pārtikas nepanesamība

“Laboratorijas kvalitātes politika ir pasūtītāja nodrošināšana ar kvalitatīviem, ticamiem izmeklēšanas rezultātiem, efektīvi izmantojot pieejamos resursus un nepārtrauktu piedāvājamo pakalpojumu uzlabošanu.

Laboratorija savu kvalitātes sistēmu veido un īsteno atbilstoši LVS EN ISO 15189 standarta prasībām, ietverot preanalītisko periodu, korektu izmeklēšanu, postanalītisko periodu un klientu prasību izpildi savu iespēju robežās.”

latak ISO kvalitātes standarts

BIOCON – это лаборатория, которая вводит новые лабораторные  исследования в повседневную лабораторную практику Латвии. Мы предлагаем услуги как пациентам, так и медицинским учреждениям.

Мы открыты для новых и самых сумашедших идей. Мы можем помочь вам сделать часть лабораторной работы в ваших исследованиях.

Время работы лаборатории:

- каждый рабочий день с 8.30 до 18.00,

- Пятница до 17.00.

Лаборатория доступна для инвалидов и родителей с колясками для малышей.

pārtikas nepanesamībaBIOCON is a laboratory that introduces new medical laboratory examinations in Latvia. We offer services both to patients and to medical institutions.

We are open for news and the most exciting ideas. We can help you to do part of the lab work in your research.

pārtikas nepanesamība